G&V
KBC

AGENDA

TERUG NAAR OVERZICHT
Kanaal Bossuit-Kortrijk zorgt voor hoogspanning

Kanaal Bossuit-Kortrijk zorgt voor hoogspanning

Mededelingen / Gemaakt op dinsdag 1 december 2020

De ondernemersorganisatie blijft dan ook grote voorstander van het project en benadrukt nogmaals het belang voor de economie. “Meer dan tien jaar zijn we constructief aan het werken rond dit dossier en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk krachten te bundelen en te zoeken naar een win-winsituatie”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De afgelopen maanden werd er een heel grondig onderzoek gevoerd en werd duidelijk dat een optimalisering van het kanaal wel degelijk haar meerwaarde heeft. Bovendien zijn tal van opportuniteiten naar boven gekomen. Zo zou er in één van de voorgestelde tracés een stuk van de R8 geïntegreerd worden in het kanaaldossier, en komen allerlei opportuniteiten voor natuurcompensatie, fietspaden, recreatie en dergelijke naar voor. Wat de SP.A nu doet, voelt aan als het kind met het badwater weggooien. Dit zullen we niet laten gebeuren.

De optimalisering van het kanaal is nodig om een modal shift in beweging te brengen en meer transport over het binnenwater te laten verlopen. Europa en de Vlaamse Regering hebben hier niet voor niets een speerpunt van gemaakt in hun beleid. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de bedrijven en de tewerkstelling. Wij vinden het merkwaardig dat de modal shift en de werkzekerheid in eigen regio geen prioriteit meer zijn voor SP.A. De economische impact is ook ver buiten Kortrijk te voelen. Ook de bedrijven die gelegen zijn langs de Schelde, Leie en het kanaal Roeselare-Leie hebben er alle belang bij dat het kanaal Bossuit-Kortrijk haar broodnodige update krijgt.”

Eén regiostandpunt
Voka West-Vlaanderen benadrukt ook nog dat het bijzonder jammer is dat de regio niet met één gedragen stem spreekt. Volgens de organisatie verliest de regio hiermee aan slagkracht. Voka West-Vlaanderen pleit er alsnog voor om tot één gedragen regiostandpunt te komen. “Verdeeldheid is nooit goed, dialoog altijd een goede raadgever”, zegt Bert Mons daar nog over.

De Vlaamse Regering neemt in de komende maanden een voorkeursbesluit. Dit moet duidelijk maken waar het kanaal moet komen te liggen.  “Onze vraag aan de Vlaamse Regering is duidelijk: ga onverwijld door met het dossier, kies een tracé en reserveer nu reeds gelden om gronden te verwerven als ze op de markt komen zodat het voor de ondernemingen en de buurtbewoners geen processie van Echternach moet worden”, besluit Bert Mons. “Geef ze duidelijkheid én rechtszekerheid.”

Niet te missen kans
Dominiek Callewier is namens Voka al tien jaar betrokken bij het dossier, en dit als vertegenwoordiger in de regioraad en het sociaal-economisch forum  (voorheen Resoc). Hij reageert ook uit eigen naam. “Het gaat hier in dit de dossier over de relevantie en toekomst van onze streek: een hoofdas van de ‘snelweg’ van de toekomst Seine Nord doorkruist onze streek”, aldus Callewier. “We liggen voor één keer als regio niet in de periferie maar centraal, aan de dijk met uniek zicht op zee.  Deze strategische ligging biedt een enorm potentieel en de missing link van enkele kilometer kanaal Bossuit-Kortrijk is cruciaal.  Zullen we de potentieel enorme ‘toegevoegde waarde’ over deze waterwegen laten passeren en op een bankje toekijken of worden we een cruciale ‘mijlpaal’ op deze Europese slagader? That’s the question. Met verbijstering zie ik hoe een kleine partij een gedragen, doordacht en zorgvuldig uitgewerkt streekdossier met Europese envergure de grond probeert in te boren, dit zonder enige visie en met populistische argumenten die hier in dit dossier niet ter zake doen zoals ‘we moeten meer in verkeersveiligheid en in groene ruimte investeren’. Uiteraard moet dat, maar we moeten in zoveel meer investeren.  Daarom maken we ook een relanceplan.”

Een artikel en foto uit Made in West-Vlaanderen 

Gerelateerd nieuws

Laat het klein gevaarlijk afval van jouw bedrijf ophalen aan een gunstig tarief

Laat het klein gevaarlijk afval van jouw bedrijf ophalen aan een gunstig tarief

Mededelingen / Gemaakt op vrijdag 30 april 2021

POM West-Vlaanderen organiseert eind mei 2021 opnieuw een ophaalronde voor klein gevaarlijk afval voor West-Vlaamse bedrijven, in samenwerking met Vanheede Environmental Services.

Dankzij deze collectieve ophaalronde kunnen bedrijven hun klein gevaarlijk afval op een correcte manier laten ophalen, aan gereduceerde tarieven! Als erkende ophaler levert Vanheede ook de nodige attesten af waardoor bedrijven meteen voldoen aan de VLAREMA-voorschriften omtrent het verplicht scheiden van afvalfracties.

 

LEES MEER
Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk

Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk

Mededelingen / Gemaakt op maandag 22 maart 2021

Graag brengen we jullie op de hoogte van de volgende stap die we zetten in het project ‘Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk’.

Op basis van de onderzoeksresultaten en de input uit het gevoerde overleg werd de voorbije periode een voorkeursoplossing, een voorontwerp voorkeursbesluit, uitgewerkt door het onderzoeksteam.
Het betreft een voorstel waarover nog geen beslissing is genomen. Wel nam de Vlaamse Regering vandaag akte van de documenten. Het voorontwerp voorkeursbesluit en de ontwerp onderzoeksrapporten worden de komende periode voor advies voorgelegd aan alle adviserende instanties op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Het voorontwerp voorkeursbesluit is een formeel document en wordt ook kenbaar gemaakt aan het brede publiek. Behalve een update van de projectwebsite www.planbk.be met informatie over de voorkeursoplossing, werden ook een persbericht en een nieuwsbrief uitgestuurd.
 

LEES MEER