Fiboburo Accountancy
G&V
KBC

AGENDA

25/11/2019 Ophaling Klein Gevaarlijk Afval week 25 november
26/11/2019 12u15 tot 13u45 : LunchXposee over aanwerving van grensarbeiders
TERUG NAAR OVERZICHT
STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

Mededelingen / Gemaakt op woensdag 21 augustus 2019
  • in de gemeentehuizen van Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem, Wevelgem, Deerlijk, Menen, Wervik Wielsbeke en Anzegem
  • bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
  • via www.omgevingvlaanderen.be
  • via www.K-R8.be
  • Geïnteresseerden kunnen in de maand oktober ook terecht op twee publieke participatiemomenten:
  1. maandag 14 oktober 2019, tussen 18u30 en 20u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem
  2. dinsdag 15 oktober 2019, tussen 18u30 en 20u30, in OC Lange Munte, Beeklaan 81 in Kortrijk

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 15 november 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Stuur uw brief naar één van bovenstaande adressen of lever hem daar af tegen ontvangstbewijs. De verkregen input zal grondig onderzocht worden en dient voor een verdere verfijning van de startnota. Ook deze informatie wordt in een volgende stap aan het publiek voorgelegd.

INSPRAAK BELANGRIJK, OOK IN VERDER PROCES

Dankzij de georganiseerde infomarkten, een uitgebreide online enquête en verkennende onderzoeken beschikt de Vlaamse overheid al over heel wat suggesties, bekommernissen en verzuchtingen van maar liefst 3.000 burgers. Bij de opmaak van de pas goedgekeurde startnota is rekening gehouden met de meest gehoorde feedback.

30 JAAR R8, STERKE TOENAME VERKEER

De ringweg R8 rond Kortrijk werd ongeveer 30 jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien nam het auto- en vrachtwagenverkeer op de R8, de E17 en de aanliggende verkeerscomplexen sterk toe. Als we niets doen, rijden we ons in de toekomst helemaal vast en dreigen de vlotte bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Kortrijkse regio in het gedrang te komen. Aan de hand van een integrale en participatieve aanpak wil het plan de leefbaarheid in de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost verhogen.

Minder files, meer duurzame mobiliteitsalternatieven, weloverwogen ruimtelijke ontwikkelingen, een verhoogde verkeersveiligheid met aandacht voor leefbare buurten, dat zijn de doelstellingen van het GRUP K-R8.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wil je op de hoogte blijven over dit project? Volg K-R8 via Facebook of via www.K-R8.be.

Gerelateerd nieuws

Vakantietoezicht op de Industriezone

Vakantietoezicht op de Industriezone

Mededelingen / Gemaakt op maandag 17 juni 2019

Het zomerverlof komt eraan. Wij vragen aan PZ Gavers om te zorgen voor een verhoogde aanwezigheid van blauw in de straten van de zone. Bedrijven kunnen geen vakantietoezicht aanvragen. Maar bewoners van op en vlakbij de zone en kunnen dat wel. Daarom willen wij alle bewoners op en naast de Industriezone aansporen om minstens 1 week voor vertrek vakantietoezicht aan te vragen. De politie zal dan patrouilleren in de buurt van je woning. Doe de aanvraag ten minste 1 week voor je vertrekt via www.police.be of via https://www.politie.be/5458/vragen/preventie/hoe-vakantietoezicht-aanvragen

Verdachte omstandigheden kunnen steeds gemeld worden op de WhatsApp groep van de industriezone, maar bel toch steeds het nummer 112 voor een interventie! Heeft u een inbraak gehad? Brand? Gelieve een melding te doen op de WhatsApp groep zodat uw buren op de hoogte worden gebracht. Meer info over de WhatsApp groep via deze link: https://www.harelbekezuid.be/veiligheid/whatsapp-groep#.XQdndPkzYck

LEES MEER
Ophaling Klein Gevaarlijk Afval week van 11 juni

Ophaling Klein Gevaarlijk Afval week van 11 juni

Mededelingen / Gemaakt op dinsdag 28 mei 2019

Klein Gevaarlijk Afval zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel! Wij organiseren in samenwerking met POM West-Vlaanderen periodieke ophaalrondes voor KGA op alle West-Vlaamse bedrijventerreinen. Het is niet de bedoeling om met deze actie productieafval op te halen. Daarom worden de hoeveelheden beperkt. De prijzen en de maximum toegelaten hoeveelheid per afvalstroom vindt u in onderstaande tabel. De prijs omvat zowel de transportkosten als de verwerkingskost voor het opgehaalde KGA.

Meer info : http://www.pomwvl.be/kga

 

LEES MEER