Fiboburo Accountancy
G&V
KBC

AGENDA

07/09/2020 Basisopleiding bedrijfseerstehulp (16u)
08/09/2020 12:00 tot 14:00 Reanimatie en gebruik van een AED toestel
16/11/2020 Opleiding hanteren kleine blusmiddelen (4u)
17/11/2020 12:00 tot 14:00 Reanimatie en gebruik van een AED toestel
TERUG NAAR OVERZICHT
STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

Mededelingen / Gemaakt op woensdag 21 augustus 2019
  • in de gemeentehuizen van Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem, Wevelgem, Deerlijk, Menen, Wervik Wielsbeke en Anzegem
  • bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
  • via www.omgevingvlaanderen.be
  • via www.K-R8.be
  • Geïnteresseerden kunnen in de maand oktober ook terecht op twee publieke participatiemomenten:
  1. maandag 14 oktober 2019, tussen 18u30 en 20u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem
  2. dinsdag 15 oktober 2019, tussen 18u30 en 20u30, in OC Lange Munte, Beeklaan 81 in Kortrijk

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 15 november 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Stuur uw brief naar één van bovenstaande adressen of lever hem daar af tegen ontvangstbewijs. De verkregen input zal grondig onderzocht worden en dient voor een verdere verfijning van de startnota. Ook deze informatie wordt in een volgende stap aan het publiek voorgelegd.

INSPRAAK BELANGRIJK, OOK IN VERDER PROCES

Dankzij de georganiseerde infomarkten, een uitgebreide online enquête en verkennende onderzoeken beschikt de Vlaamse overheid al over heel wat suggesties, bekommernissen en verzuchtingen van maar liefst 3.000 burgers. Bij de opmaak van de pas goedgekeurde startnota is rekening gehouden met de meest gehoorde feedback.

30 JAAR R8, STERKE TOENAME VERKEER

De ringweg R8 rond Kortrijk werd ongeveer 30 jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien nam het auto- en vrachtwagenverkeer op de R8, de E17 en de aanliggende verkeerscomplexen sterk toe. Als we niets doen, rijden we ons in de toekomst helemaal vast en dreigen de vlotte bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Kortrijkse regio in het gedrang te komen. Aan de hand van een integrale en participatieve aanpak wil het plan de leefbaarheid in de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost verhogen.

Minder files, meer duurzame mobiliteitsalternatieven, weloverwogen ruimtelijke ontwikkelingen, een verhoogde verkeersveiligheid met aandacht voor leefbare buurten, dat zijn de doelstellingen van het GRUP K-R8.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wil je op de hoogte blijven over dit project? Volg K-R8 via Facebook of via www.K-R8.be.

Gerelateerd nieuws

Bewoner op Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk? Vraag vakantietoezicht aan als u er niet bent!

Bewoner op Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk? Vraag vakantietoezicht aan als u er niet bent!

Mededelingen / Gemaakt op woensdag 17 juni 2020

Bedrijven kunnen geen vakantietoezicht aanvragen bij PZ Gavers. Sowieso vragen wij als zonemanagement aan de politie om extra rondes te maken door de zone. Woont u op de industriezone of op de rand van de industriezone? Vraag dan zeker vakantietoezicht aan als u er niet bent! Zo zorgt u mede voor meer blauw op straat tijdens de verlofperiode. Indien men voor een kortere of langere periode afwezig is (vakantie, ziekenhuisopname, enz.) kan men gratis toezicht voor een woning of ander pand aanvragen. Op onregelmatige tijdstippen komt er dan een politieambtenaar een kijkje nemen rond de woning of het pand.

LEES MEER
Vakantietoezicht op de Industriezone

Vakantietoezicht op de Industriezone

Mededelingen / Gemaakt op maandag 17 juni 2019

Het zomerverlof komt eraan. Wij vragen aan PZ Gavers om te zorgen voor een verhoogde aanwezigheid van blauw in de straten van de zone. Bedrijven kunnen geen vakantietoezicht aanvragen. Maar bewoners van op en vlakbij de zone en kunnen dat wel. Daarom willen wij alle bewoners op en naast de Industriezone aansporen om minstens 1 week voor vertrek vakantietoezicht aan te vragen. De politie zal dan patrouilleren in de buurt van je woning. Doe de aanvraag ten minste 1 week voor je vertrekt via www.police.be of via https://www.politie.be/5458/vragen/preventie/hoe-vakantietoezicht-aanvragen

Verdachte omstandigheden kunnen steeds gemeld worden op de WhatsApp groep van de industriezone, maar bel toch steeds het nummer 112 voor een interventie! Heeft u een inbraak gehad? Brand? Gelieve een melding te doen op de WhatsApp groep zodat uw buren op de hoogte worden gebracht. Meer info over de WhatsApp groep via deze link: https://www.harelbekezuid.be/veiligheid/whatsapp-groep#.XQdndPkzYck

LEES MEER