Fiboburo Accountancy
G&V
KBC

AGENDA

TERUG NAAR OVERZICHT
Vakantietoezicht op de Industriezone

Vakantietoezicht op de Industriezone

Mededelingen / Gemaakt op maandag 17 juni 2019

ANDERE TIPS :

  • Organiseer een receptie, barbecue of spelletjesavond en leer zo je buren beter kennen. Op die manier kun je bij elkaar een oogje in het zeil houden.
  • Organiseer met je wandel-, loop- of fietsgroepje een extra rondje op de actiedag en wees alert voor ongewone situaties.
  • Maak een inbraakpreventiewandeling met jouw wijkagent en leer op die manier de goede gewoonten.
  • Maak een extra wandeling met de hond en kijk actief rond naar verdachte situaties.
  • Meld verdachte personen of situaties onmiddellijk aan de politie via het nummer 112. Ga er niet vanuit dat iemand anders dat wel zal doen. Liever een dubbele melding dan geen!

Gerelateerd nieuws

STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

Mededelingen / Gemaakt op woensdag 21 augustus 2019

Op voorstel van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 19 juli de startnota goed van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) K-R8. Hiermee wil de Vlaamse overheid samen met de Provincie West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal en de betrokken lokale besturen de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid (het "Ei") en Kortrijk-Oost (aan Evolis) verbeteren, met aandacht voor de leefbaarheid van de omgeving. De Vlaamse Regering zal een eerste beslissing over het plan nemen na een publieke raadpleging. Iedereen wordt uitgenodigd om deze startnota te consulteren tussen 17 september en 15 november 2019 en eventuele suggesties te doen. De startnota zal te raadplegen zijn:

LEES MEER
Ophaling Klein Gevaarlijk Afval week van 11 juni

Ophaling Klein Gevaarlijk Afval week van 11 juni

Mededelingen / Gemaakt op dinsdag 28 mei 2019

Klein Gevaarlijk Afval zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel! Wij organiseren in samenwerking met POM West-Vlaanderen periodieke ophaalrondes voor KGA op alle West-Vlaamse bedrijventerreinen. Het is niet de bedoeling om met deze actie productieafval op te halen. Daarom worden de hoeveelheden beperkt. De prijzen en de maximum toegelaten hoeveelheid per afvalstroom vindt u in onderstaande tabel. De prijs omvat zowel de transportkosten als de verwerkingskost voor het opgehaalde KGA.

Meer info : http://www.pomwvl.be/kga

 

LEES MEER