AGENDA

TERUG NAAR OVERZICHT
Voka en Unizo West-Vlaanderen luiden nog maar eens de alarmbel in het politieke hart van Brussel: “De knipperlichten kleuren fel oranje.”

Voka en Unizo West-Vlaanderen luiden nog maar eens de alarmbel in het politieke hart van Brussel: “De knipperlichten kleuren fel oranje.”

Algemeen / Gemaakt op woensdag 24 mei 2023

Ondernemers aan het woord
Tijdens 3 opeenvolgende panelgesprekken met West-Vlaamse topondernemers werd dieper ingegaan op de uitdagingen voor West-Vlaanderen. In het eerste panelgesprek met als thema 'arbeidsmarkt' hamerden Frédéric Van Damme (The MORIS Company) en Sabine Declercq (Soubry) op een sterkere activatie van werkzoekenden en inactieven om de nijpende arbeidsmarktkrapte te bestrijden.

Ook moet ingezet worden op gerichte economische arbeidsmigratie. Daarbij moet niet enkel werk gemaakt worden van een actief aantrekkingsbeleid voor internationale talenten, maar ook van een warm onthaalbeleid. "Enkel alle maatregelen samen zullen de arbeidsmarkt opnieuw de nodige zuurstof geven."

Het nijpende tekort aan ruimte om te ondernemen werd in het tweede panelgesprek, met als thema 'omgeving', besproken met Hannelore Raes (Agristo) en Wouter Vermeersch (Brouwerij Eutropius). Uit een behoeftestudie van Provincie West-Vlaanderen blijkt dat er voor de periode 2017-2027 een tekort is van netto 430 hectare aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. In 2027 nog stemde de Vlaamse Regering in met de vraag van de provincie om extra ruimte om te ondernemen mogelijk te maken.

Voor die broodnodige hectares aan bedrijventerreinen mocht Provincie West-Vlaanderen een beroep doen op het Vlaams reservepakket van het toenmalige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). 5 jaar later zijn we nog geen stap verder. Nochtans is het voor Voka, Unizo en de West-Vlaamse ondernemers duidelijk: voer de beslissing uit, wijs de afgesproken en noodzakelijke hectares toe en laat ondernemers bouwen aan de toekomst van West-Vlaanderen.

Ook de stikstofproblematiek, het oneindige procederen en het gebrek aan zeker- en rechtszekerheid bij vergunningsaanvragen kwamen aan bod.

Nood aan infrastructuur
In het laatste panelgesprek, met als thema 'infrastructuur', gingen Hans Boels (Lybover) en Wim Boydens (4D Trans) dieper in op de uitdagingen die de vergroening van het bedrijfswagenpark met zich meebrengen.

De ondernemers pleitten daarnaast voor de nodige investeringen in infrastructuur. Door niet of te traag te investeren blijven dossiers jaren liggen, geraken studies verouderd en ziet niemand het bos nog door de bomen. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden in heel wat dossiers in West-Vlaanderen: de nieuwe zeesluis in Zeebrugge, verbinding Ieper-Veurne, de R8 rond Kortrijk, de derde rijstroken tussen Roeselare en Brugge, de Zuid-Westelijke ontsluiting van Tielt, etc.

"Één ding hebben ze gemeen: het zijn geen prestigeprojecten, maar broodnodige investeringen om onze regio in beweging te houden", zo werd gezegd. "De investeringen zijn belangrijk voor de logistieke stromen, maar ook voor bijvoorbeeld een vlot woon-werkverkeer in een regio waar de krapte op de arbeidsmarkt al jaren pijnlijk voelbaar is. Het zal erop aankomen een meerjarenplanning op te maken over de legislaturen heen om alle prioritaire dossiers in een juiste cadans onder te brengen en zaken in beweging te krijgen."

Ook voor de West-Vlaamse havens en luchthavens zijn belangrijke infrastructuurwerken nodig: "Havens en luchthavens zijn strategische assets die we moeten koesteren, maar vooral ook klaarzetten voor de toekomst, voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties", luidde de stelling. "De overheid mag die laatste niet in de weg staan, maar moet ze vooral faciliteren."

Krachten bundelen
Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Met #WijZijnWestVlaanderen willen de West-Vlaamse ondernemersorganisaties een duidelijk statement maken: het is cruciaal om werk te maken van de vele uitdagingen in de regio en daartoe de krachten te bundelen. De weg vooruit is een weg die we samen moeten afleggen, luidde de boodschap. Ondernemers en politici, over partijgrenzen heen.

Gerelateerd nieuws

Stadsbader rouwt om plotse verlies van iconische captain of industry Désiré Stadsbader

Stadsbader rouwt om plotse verlies van iconische captain of industry Désiré Stadsbader

Algemeen / Gemaakt op maandag 18 september 2023

Geheel onverwacht is captain of industry Desiré Stadsbader vrijdag overleden. Er kwam een abrupt einde aan zijn leven op het golfterrein te Knokke-Heist terwijl hij zijn lievelingssport beoefende. In de tweede generatie leidde hij het bedrijf, dat na WO II door zijn vader (Désiré Stadsbader senior) was opgericht, naar grotere hoogte. Tot Stadsbader een begrip werd in de bouwwereld. De onvolprezen Désiré junior zorgde niet alleen voor een kwantumsprong van het familiebedrijf maar organiseerde ook zijn opvolging (met stiefzoon en huidig CEO Dominique Valcke) en zo de continuïteit van het hoog aangeschreven familiebedrijf op een exemplarische wijze.

 

LEES MEER
Brooklyn verijst als een duurzame fenix uit zijn as.

Brooklyn verijst als een duurzame fenix uit zijn as.

Algemeen / Gemaakt op vrijdag 15 september 2023

Op 2 juni 2021 zag Ubbe Descamps, CEO van Brooklyn, het kloppend hart van zijn bedrijf in vlammen opgaan. Maar hij bleef niet bij de pakken zitten. Vijftien maanden later pronkte er al een nagelnieuw gebouw op de hoofdsite. Met het oog op de toekomst maakte Ubbe het spectaculaire gebouw zo energiezuinig mogelijk door het dak en de zijgevel maximaal vol te hangen met zonnepanelen. Energy Protect, het bedrijf van David Houthoofd, klaarde de klus op exemplarische wijze.

LEES MEER