AGENDA

TERUG NAAR OVERZICHT
Voka en Unizo West-Vlaanderen luiden nog maar eens de alarmbel in het politieke hart van Brussel: “De knipperlichten kleuren fel oranje.”

Voka en Unizo West-Vlaanderen luiden nog maar eens de alarmbel in het politieke hart van Brussel: “De knipperlichten kleuren fel oranje.”

Algemeen / Gemaakt op woensdag 24 mei 2023

Ondernemers aan het woord
Tijdens 3 opeenvolgende panelgesprekken met West-Vlaamse topondernemers werd dieper ingegaan op de uitdagingen voor West-Vlaanderen. In het eerste panelgesprek met als thema 'arbeidsmarkt' hamerden Frédéric Van Damme (The MORIS Company) en Sabine Declercq (Soubry) op een sterkere activatie van werkzoekenden en inactieven om de nijpende arbeidsmarktkrapte te bestrijden.

Ook moet ingezet worden op gerichte economische arbeidsmigratie. Daarbij moet niet enkel werk gemaakt worden van een actief aantrekkingsbeleid voor internationale talenten, maar ook van een warm onthaalbeleid. "Enkel alle maatregelen samen zullen de arbeidsmarkt opnieuw de nodige zuurstof geven."

Het nijpende tekort aan ruimte om te ondernemen werd in het tweede panelgesprek, met als thema 'omgeving', besproken met Hannelore Raes (Agristo) en Wouter Vermeersch (Brouwerij Eutropius). Uit een behoeftestudie van Provincie West-Vlaanderen blijkt dat er voor de periode 2017-2027 een tekort is van netto 430 hectare aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. In 2027 nog stemde de Vlaamse Regering in met de vraag van de provincie om extra ruimte om te ondernemen mogelijk te maken.

Voor die broodnodige hectares aan bedrijventerreinen mocht Provincie West-Vlaanderen een beroep doen op het Vlaams reservepakket van het toenmalige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). 5 jaar later zijn we nog geen stap verder. Nochtans is het voor Voka, Unizo en de West-Vlaamse ondernemers duidelijk: voer de beslissing uit, wijs de afgesproken en noodzakelijke hectares toe en laat ondernemers bouwen aan de toekomst van West-Vlaanderen.

Ook de stikstofproblematiek, het oneindige procederen en het gebrek aan zeker- en rechtszekerheid bij vergunningsaanvragen kwamen aan bod.

Nood aan infrastructuur
In het laatste panelgesprek, met als thema 'infrastructuur', gingen Hans Boels (Lybover) en Wim Boydens (4D Trans) dieper in op de uitdagingen die de vergroening van het bedrijfswagenpark met zich meebrengen.

De ondernemers pleitten daarnaast voor de nodige investeringen in infrastructuur. Door niet of te traag te investeren blijven dossiers jaren liggen, geraken studies verouderd en ziet niemand het bos nog door de bomen. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden in heel wat dossiers in West-Vlaanderen: de nieuwe zeesluis in Zeebrugge, verbinding Ieper-Veurne, de R8 rond Kortrijk, de derde rijstroken tussen Roeselare en Brugge, de Zuid-Westelijke ontsluiting van Tielt, etc.

"Één ding hebben ze gemeen: het zijn geen prestigeprojecten, maar broodnodige investeringen om onze regio in beweging te houden", zo werd gezegd. "De investeringen zijn belangrijk voor de logistieke stromen, maar ook voor bijvoorbeeld een vlot woon-werkverkeer in een regio waar de krapte op de arbeidsmarkt al jaren pijnlijk voelbaar is. Het zal erop aankomen een meerjarenplanning op te maken over de legislaturen heen om alle prioritaire dossiers in een juiste cadans onder te brengen en zaken in beweging te krijgen."

Ook voor de West-Vlaamse havens en luchthavens zijn belangrijke infrastructuurwerken nodig: "Havens en luchthavens zijn strategische assets die we moeten koesteren, maar vooral ook klaarzetten voor de toekomst, voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties", luidde de stelling. "De overheid mag die laatste niet in de weg staan, maar moet ze vooral faciliteren."

Krachten bundelen
Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Met #WijZijnWestVlaanderen willen de West-Vlaamse ondernemersorganisaties een duidelijk statement maken: het is cruciaal om werk te maken van de vele uitdagingen in de regio en daartoe de krachten te bundelen. De weg vooruit is een weg die we samen moeten afleggen, luidde de boodschap. Ondernemers en politici, over partijgrenzen heen.

Gerelateerd nieuws

Deloitte roept LVD, Stadsbader, Vanheede, Belgian Pork Group, Saey en Locinox uit tot ‘best managed companies’.

Deloitte roept LVD, Stadsbader, Vanheede, Belgian Pork Group, Saey en Locinox uit tot ‘best managed companies’.

Algemeen / Gemaakt op zaterdag 13 mei 2023

Deloitte heeft voor het zesde jaar op rij zijn klassering opgemaakt van 'Best Managed Companies'. De lijst met 26 namen erkent de bedrijven die een keuze maken voor een heldere strategie en sterke competenties en betrokkenheid van het personeel vertalen in solide financiële resultaten. Een onafhankelijke jury maakte de keuze. De bedrijven mogen het komende jaar het kwaliteitslabel dragen. Ook uit deze editie blijkt de betrokkenheid van het management en personeel van groot belang. De laureaten aan West-Vlaamse zijde zijn LVD (zie foto), Stadsbader, Locinox, Belgian Pork Group, Saey en Vanheede.

Bedrijven met een sterk leiderschap en die in staat zijn om een hoge betrokkenheid van werknemers te creëren presteren beter dan de markt, vooral in onzekere tijden. Dat zegt Deloitte naar aanleiding van het prestigieuze concours.

De laureaten van het Best Managed Companies-programma hebben bewezen dat hun managementteams de organisatie door uitdagende tijden heen kan loodsen en tegelijkertijd kan focussen op de ontwikkeling en het welzijn van hun werknemers. Dankzij innovatieve strategieën - zoals flexibele werkuren, mentale gezondheidsprogramma's en de kans om voortdurend bij te leren - zijn die bedrijven erin geslaagd om een positieve, aantrekkelijke werkomgeving te creëren waarin hun werknemers zich kunnen ontwikkelen en groeien. Daardoor weten ze talent aan te trekken, het verder te ontwikkelen en te behouden.

Vier pijlers
Françoise Chombar,  juryvoorzitter van Best Managed Companies, wijst er op dat de laureaten bedrijven zijn die innovatie en inclusie omarmen. "Door diverse perspectieven te waarderen en creativiteit te stimuleren, hebben deze bedrijven niet enkel een grotere veerkracht, ze stimuleren ook de economische groei en tonen maatschappelijke betrokkenheid", aldus Chombar. "Organisaties die diversiteit op de werkplek bevorderen, zijn innovatiever en hebben vaak een hogere werktevredenheid. We zullen bedrijven blijven ondersteunen en begeleiden om die doelen te bereiken en de Belgische economie verder te versterken.”

Het Best Managed Companies-programma is een initiatief van Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven. Vier pijlers zijn doorslaggevend: strategie, competenties, betrokkenheid en financiële prestaties. Nikolaas Tahon, chairman Deloitte Belgium, wijst ook nog op een andere aspect. „Door toe te treden tot de community van Best Managed Companies krijgen managementteams toegang tot een sterk netwerk van bedrijven die professioneel gerund worden en een cultuur van succes stimuleren", aldus Tahon.  "Dat inspireert hen om continu te blijven streven naar duurzame groei en succes. De community van laureaten draagt samenwerking en het delen van kennis en best practices hoog in het vaandel. Zo delen de leden hun expertise en oplossingen met elkaar. Het is leuk om te zien dat dit leidt tot interessante nieuwe samenwerkingen en groeimogelijkheden.”

LEES MEER
Energie en klimaat: weten is winnen.

Energie en klimaat: weten is winnen.

Algemeen / Gemaakt op dinsdag 2 mei 2023

Bedrijventerreinmanagement, dat is ook en vooral nadenken over energie.

Eind april werd ten huize Snowball op Evolis een 70-tal ondernemers ondergedompeld in een weldoend energiebad vol nuttige toepassingen en kostenbesparende tips, voor nu en in de toekomst.

Van energiedelen over de complexiteit van het capaciteitstarief tot de energie- en renovatieplicht voor niet-residentiële gebouwen: lees de presentaties hier na.

Onze energiemakelaar sloot af met een warme oproep tot deelname aan het regionaal Klimaatfonds Leiedal voor bedrijven, burgers en lokale besturen.

LEES MEER